Me klinte til!

Me klinte til!

Tida flyr, men det vil nok ta eit par evigheitar før minnet om bryllaupet vårt svinner hen. Under finn de litt frå bryllaupet for å mimre litt:

For dei av våre gjester som ynskjer tilsendt ein CD med fleire bileter og film frå bryllaupet, ver venleg å ta kontakt med oss ved å sende ein e-post til bestilling@renateogespen.com. Hugs å leggje ved namn og adresse. Telefon/mobilnummer kan også vere greitt.

Redigeringa av bileta og filmen er endå ikkje ferdig, du vil verta informert om når den vert sendt ut!