Ovanfor ser du kvifor me IKKJE skal gifte oss ved bassengkanten…